Kommer transporter med farligt gods att fortsätta gå genom centrala Lund?

Hur ser tidsplanen ut?

Blir det fyra spår mellan Malmö – Lund C?