Om föreningen

logo_tr

Vid spåret är föreningen som verkar för säkrare tågtrafik genom Lund för människa och miljö.

Syftet med föreningen Vid spåret är att verka för en bättre och säkrare miljö för människor och natur längs järnvägen i Lund. Föreningen har två huvudmål; all godstrafik ska dras utanför staden samt att järnvägen från Högevall till Kung Oskars bro ska förläggas i tråg eller tunnel. Föreningen driver även en önskan om att hela järnvägssituationen i Lund måste analyseras ur ett helhetsperspektiv.

Föreningens arbetsmetoder är att följa och påverka utvecklingen genom dialog med berörda myndigheter som Lunds kommun, Länsstyrelsen i Skåne Län, Transportstyrelsen, Region Skåne, Miljöverket, Räddningsverket, Trafikverket, Sverigeförhandlingen, Riksdag och Regering med flera.

Föreningen startades 2012 av ett antal initierade privatpersoner som är bosatta längs med järnvägen i Lund och har idag ca 100 medlemmar. Föreningen är positiv till persontåg genom Lund men är negativ till att farligt gods transporteras genom staden.

”Vid spåret” har knutit till sig expertis inom planläggning, trafik, järnväg, miljö, byggande, arkitektur, stadsutveckling med mera.

Styrelse: Sven-Thore Holm, Annika McClintock, Åke Olson, Magnus Jannert, Viktor Öwall, Elisabet Johnson