Hur ser framtiden ut för järnvägstrafiken genom Lund?